Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII: Những vấn đề liên quan đến ngành Công Thương

  • Sông Thương

Abstract

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là người đăng đàn trả lời đầu tiên. Những nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc chủ động và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa trong và ngoài nước; công tác quy hoạch và phát triển thủy điện...
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-12
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ