Hội nghị Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ: Tăng cường liên kết và hợp tác để phát triển

  • Hồng Vũ

Abstract

Hội nghị ngành Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vừa được tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Công Thương nhằm đánh giá các thế mạnh của vùng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành giữa các Sở Công Thương để thực hiện tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội đã được giao.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-12
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ