NQ TW4 đã tác động tích cực đến ý thức của từng cán bộ, đảng viên PVN

  • Lê Hằng

Abstract

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. PV Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn xung quanh nội dung này.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ