An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

  • Hà My

Abstract

Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp luôn đi kèm với việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đó cũng là những điều kiện để doanh nghiệp phát triển, nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN