Nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp tỉnh Bình Dương: Những vấn đề cần quan tâm

  • Trần Đăng Thịnh

Abstract

Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao và công nghiệp là ngành có mức đóng góp lớn nhất; đây là nền
ảng quan trọng cho việc đào tạo chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lao động chất lượng cao. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm lao động có kỹ thuật cao, chất lượng lao động không đều, lao động qua đào tạo còn thấp so với yêu cầu, đặc biệt trong điều kiện hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều thách thức, nguy cơ đối với nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC