Để ngành Dệt may phát triển bền vững

  • Yến Tuyết

Abstract

Trong “Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, ban hành ngày 10/3/2008 đã chỉ ra rất cụ thể là: “Triển khai Chương trình Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong ngành Dệt may, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quản lý môi trường theo ISO 14000, tạo môi trường lao động tốt cho người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000”. Đây là một trong những giải pháp góp phần cho ngành Dệt may tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN