Thái Nguyên: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

  • Lê Anh Xuân

Abstract

Trong 5 năm thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia, Thái Nguyên đã thực hiện được 42 đề án đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động, kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, chế biến và bảo quản chè, gia công cơ khí, sản xuất bao bì, chế biến thức ăn chăn nuôi, mây tre đan, đặc biệt là đào tạo sản xuất chế biến đồ gỗ, mộc mỹ nghệ…
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
KHUYẾN CÔNG