Công tác khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn ở Vĩnh Long

  • Trương Tấn Hưng

Abstract

Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Các hoạt động khuyến công tập trung thực hiện theo các chương trình của Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg như: Hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề cho lao động nông thôn, tổ chức đào tạo nghề nhằm ổn định và tạo việc làm; các hoạt động hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp… Các hoạt động này đã tạo niềm tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn, cũng như người dân đối với hoạt động khuyến công.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG