Xúc tiến thương mại đã đem lại luồng không khí mới ở tỉnh Vĩnh Long

  • Hồ Văn Hùng

Abstract

Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn của kinh tế trong nước, nhưng hoạt động giao thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn diễn ra sôi nổi, lưu chuyển hàng hóa được khơi thông. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh ước đạt hơn 306.273.600 USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 99.721.200 USD; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã hội ước đạt 18.757 tỷ đồng, tăng 20,01% với so cùng kỳ năm 2011. Những con số biết nói đó là minh chứng cho chủ trương, chính sách đúng đắn của Tỉnh, những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách của các cán bộ làm “cầu nối giao thương” cho các doanh nghiệp của địa phương, đưa công tác xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn dần đi vào nề nếp, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG