Quay trở lại chi tiết bài viết Quá trình tự chủ Đại học về nhân lực của một số quốc gia trên thế giới và những gợi ý cho giáo dục đại học tại Việt Nam Tải xuống tải PDF