Khảo sát tác động giảm đau của các phân đoạn nọc bò cạp heterometrus laoticus scorpionidae

  • NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Tóm tắt

     Loài bò cạp Heterometrus laoticus Scorpionidae ở Việt Nam đã được nghiên cứu và cho thấy kết quả có chứa các thành phần gây độc với động vật và côn trùng, có tác động kháng viêm, giảm đau. Ngoài ra, nọc bò cạp còn chứa các thành phần tác động đến quá trình đông máu. Từ nọc bò cạp thô, chúng tôi đã tách ra được 5 phân đoạn bằng sắc ký lọc gel qua cột gel sephadex G-50  và thử nghiệm tác động thì phân đoạn 4 cho tác động giảm đau tốt. Phân đoạn thứ cấp của phân đoạn 4 được tách bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp và tiến hành thử nghiệm tác dụng giảm đau ngoại biên bằng mô hình gây đau quặn bằng acid acetic. Kết quả thu được phân đoạn 4.6 (2,38 mg/kg, sc), 4.7 (9,5 mg/kg, sc), 4.12 (9,5 mg/kg, sc), 4.15 (9,5 mg/kg, sc), 4.16 (9,5 mg/kg, sc), 4.20 (9,5 mg/kg, sc) có tác động giảm đau ngoại biên. Trong đó, phân đoạn 4.6, 4.7 cho tác động giảm đau ngoại biên tốt nhất. Các phân đoạn còn  lại 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14, 4.23, 4.24, 4.25 chưa có tác động giảm đau ngoại biên ở liều 9,5 mg/kg tiêm dưới da

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-07-26
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE