Tẩy màu dịch chiết từ quả Bồ hòn (Sapindus saponaria L.) ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm tẩy rửa

  • Phạm Hoàng Danh
  • Nguyễn Đình Phúc
  • Nguyễn Từ Thục Huệ
Từ khóa: tẩy màu, bồ hòn, sản phẩm tẩy rửa

Tóm tắt

    Quả bồ hòn từ xa xưa đã được sử dụng làm chất tẩy rửa và saponin trong quả bồ hòn đóng vai trò như một chất hoạt động bề mặt tự nhiên. Tuy nhiên, dịch chiết thường có màu vàng nâu đến nâu đen nên hạn chế khả năng ứng dụng của nó trong một số sản phẩm tẩy rửa. Nhằm cải thiện màu sắc của dịch chiết, hydrogen peroxide được sử dụng như một chất tẩy màu. Trong nghiên cứu này, quả bồ hòn tách hạt được sấy khô và giã nhỏ. Sau đó trích li trong ethanol-nước (11). Tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 110 (g/mL). Hỗn hợp được khuấy trộn ở nhiệt độ phòng trong 6 giờ. Ma trận trực giao L9 (34) gồm 9 thí nghiệm được áp dụng để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình tẩy màu như nồng độ hydrogen peroxide, nhiệt độ, thời gian và pH. Kết quả thu được tỉ lệ tẩy màu đạt 91,73 % và hàm lượng saponin hao hụt là 6,47 % ở nồng độ hydrogen peroxide 6 %, nhiệt độ 80 0C, thời gian 80 phút và pH = 8.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-28
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ