Quay trở lại chi tiết bài viết Sự khác biệt về mức độ biểu hiện các enzyme chuyển hóa ceramide giữa hai dòng tế bào ung thư gan Hep3B và Huh6 Tải xuống tải PDF