Sự khác biệt về mức độ biểu hiện các enzyme chuyển hóa ceramide giữa hai dòng tế bào ung thư gan Hep3B và Huh6

  • Vũ Minh Thiết
  • Nguyễn Hoàng Danh
  • Nguyễn Thị Phương
  • Đỗ Hoàng Đăng Khoa
Từ khóa: Chuyển hóa ceramide, dòng tế bào ung thư gan, apoptosis, qPCR

Tóm tắt

   Ceramide, một phân tử trung tâm của sphingolipid, đóng vai trò quan trọng trong bệnh ung thư gan và sinh lý bệnh do lipid này điều hòa chuyển hóa axit béo, kháng insulin và cảm ứng mạnh quá trình apoptosis. Sự chuyển hóa của ceramide tác động trực tiếp đến khả năng sống sót của các tế bào ung thư và sự hình thành khối u trong quá trình hóa trị và xạ trị. Do đó, các enzym chuyển hóa ceramide đang là mục tiêu mới trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư và cơ chế đáp ứng thuốc. Trong nghiên cứu này, phương pháp qPCR được sử dụng để đánh giá toàn diện mức độ biểu hiện của các enzym điều chỉnh trực tiếp quá trình chuyển hóa ceramide trong tế bào có nguồn gốc ung thư gan Hep3B và tế bào có nguồn gốc từ nguyên bào gan Huh6. Kết quả cho thấy hai dòng tế bào này có mức độ khác biệt rõ rệt về mức độ biểu hiện của các enzyme kể trên. So với Huh6, tế bào Hep3B gây giảm thiểu hoạt động của enzyme tạo ceramide chuỗi C16, trong khi lại tăng mức biểu hiện của các enzyme tạo ceramide chuỗi dài C18 - C24; tăng hoạt động của enzyme phân hủy ceramide hydrolase và sphingosine kinase, đặc biệt làm giảm biểu hiện của một sphingomyelinase trung tính. Những điểm khác biệt này giúp Hep3B kích thích tăng sinh tế bào và ức chế quá trình apoptosis so với Huh6. Do đó, chúng tôi đề nghị nên chọn Hep3B (và có thể các dòng tế bào ung thư biểu mô gan khác) thay vì Huh6 trong các nghiên cứu ung thư gan liên quan đến chuyển hóa ceramide.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-28
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ