Nghiên cứu hoạt tính làm lành vết thương và kháng viêm của Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nuôi cấy mô

  • Nguyễn Thị Khoa
  • Nguyễn Thị Phương
  • Phan Ngọc Hân
  • Ngô Hoàng Long
  • Đỗ Đức Thăng
  • Đỗ Đăng Giáp
Từ khóa: Anoectochilus formosanus, kháng viêm, Lan Gấm, làm lành vết thương

Tóm tắt

   Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) đã được chứng minh là loại dược liệu quý, có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, chống tăng đường huyết và bảo vệ gan. Rất nhiều nghiên cứu đã sử dụng các cao chiết khác nhau để đánh giá hoạt tính sinh học của Lan Gấm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá in vitro hoạt tính làm lành vết thương của cao chiết chứa polysaccharide (AWE) và hoạt tính kháng viêm của cao chiết ethanol (AEE) từ Lan Gấm nuôi cấy mô tại Việt Nam. Kết quả cho thấy AWE ở nồng độ 100 μg/mL thể hiện hoạt tính làm lành vết thương sau 16 giờ xử lý trên mô hình nguyên bào sợi (fibroblast). Trong khi đó, AEE thể hiện khả năng kháng viêm trong thử nghiệm sản sinh NO trên tế bào RAW 264.7. Những hoạt tính in vitro của Lan Gấm thu được trong nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trên mô hình in vivo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE