Quay trở lại chi tiết bài viết Sản xuất astaxanthin từ Haematococcus pluvialis trên mô hình túi treo bằng đèn LEDs hai giai đoạn và ứng dụng astaxanthin trong việc cải thiện sắc tố lòng đỏ trứng Tải xuống tải PDF