Sản xuất astaxanthin từ Haematococcus pluvialis trên mô hình túi treo bằng đèn LEDs hai giai đoạn và ứng dụng astaxanthin trong việc cải thiện sắc tố lòng đỏ trứng

  • Nguyễn Lương Hiếu Hòa
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Nguyễn Thị Thùy Dung
  • Nguyễn Hoàng Dũng
  • Huỳnh Trần Mỹ Hòa
  • Nguyễn Hoàng Hưng
  • Vũ Văn Vân
  • Dae Geun Kim
  • Trần Việt Cường
Từ khóa: Astaxanthin, Haematococcus pluvialis, LEDs, túi treo, nuôi cấy hai giai đoạn

Tóm tắt

     Astaxanthin được biết đến là một trong những chất chuyển hóa thứ cấp có giá trị cao nhờ hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Astaxanthin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm chức năng, dược phẩm, nuôi trồng thủy sản và chất tạo màu trong thực phẩm. Haematococcus pluvialis được biết đến là nguồn cung cấp astaxanthin tự nhiên dồi dào nhất nên đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong sản xuất astaxanthin thương mại. Các nghiên cứu trước đây đã đề xuất rằng việc sản xuất astaxanthin bởi H. pluvialis có thể đạt được trong quy trình nuôi cấy hai giai đoạn, tạo ra sinh khối trong điều kiện tăng trưởng tối ưu và cho sinh khối này tiếp xúc với các điều kiện stress để tạo ra sự tích tụ astaxanthin. Mặc dù phương pháp này có vẻ khá đơn giản nhưng việc sản xuất ở quy mô lớn với chi phí thấp vẫn là một thách thức. Nghiên cứu này tiến hành sản xuất astaxanthin trên mô hình túi treo kết hợp chiếu sáng đèn LED hai giai đoạn. Việc sử dụng túi treo sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất  và dễ kiểm soát các điều kiện nuôi cấy. Kết quả cho thấy, quy trình nuôi cấy hai giai đoạn trên túi treo bằng đèn LED hai giai đoạn đỏ - xanh có tiềm năng sản xuất astaxanthin hàm lượng cao với chi phí thấp. Hàm lượng sinh khối khô và astaxanthin tối đa lần lượt là 2,53 g/L và 5,09%. Khi khẩu phần ăn của gà mái được bổ sung sinh khối H. pluvialis, màu sắc lòng đỏ và tỉ lệ đẻ trứng được cải thiện. Cụ thể, gà mái được cho ăn sinh khối 0,2%, 0,5% và 1% tăng lần lượt 8% (63,81%), 16% (68,57%) và 17% (69,52%); so với  59,05% của nghiệm thức đối chứng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
KHOA HOC CÔNG NGHỆ