Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng quy trình định lượng arbutin trong kem làm trắng da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Tải xuống tải PDF