TIẾP CẬN “CHUYỆN NGÕ NGHÈO” CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TỪ GÓC ĐỘ PHÚNG DỤ DÂN TỘC

  • Lê Thị Thủy
Từ khóa: Chuyện ngõ nghèo, Nguyễn Xuân Khánh, phúng dụ dân tộc

Tóm tắt

Được giới văn chương trong nước đánh giá là tác phẩm “khác thường”, Chuyện ngõ nghèo
của Nguyễn Xuân Khánh đã vượt lên trên câu chuyện về số phận con người thời hậu chiến để đối diện
trực tiếp với những vấn đề nhức nhối của thời cuộc trong tầm vóc của một phúng dụ dân tộc bề thế.
Không khó để nhận ra những chi tiết và biểu tượng mang tính ẩn dụ xuyên suốt cuốn tiểu thuyết đặc
biệt này. Tiếp cận Chuyện ngõ nghèo từ lý thuyết phúng dụ dân tộc chính là một cách thức khả dĩ để
thấu triệt những thông điệp nhân văn hết sức dũng cảm mà nhà văn muốn gửi đến các thế hệ bạn đọc
từ cách đây hơn ba mươi năm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25