MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT THƯ TIẾNG TRUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Bằng An
Từ khóa: lỗi sai; nguyên nhân; giải pháp; viết thư tiếng Trung

Tóm tắt

Thư là một trong những công cụ giao tiếp không thể thay thế. Một bức thư
tiếng Trung cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu về hình thức và nội
dung. Thực tế là, sinh viên ngành tiếng Trung của Trường Đại học Hải Phòng do chưa
nắm chắc cấu trúc và cách thức viết của bức thư tiếng Trung, vì vậy, sinh viên thường
mắc lỗi khi viết các bức thư bằng tiếng Trung. Qua khảo sát và phân tích các bài viết
thư bằng tiếng Trung của sinh viên, tác giả nhận thấy những lỗi sai rất cơ bản như: viết
thiếu cấu trúc, viết sai cách thức và lỗi biểu đạt. Từ phân tích các lỗi sai, tìm ra nguyên
nhân, đề xuất một số giải pháp đối với việc dạy, học và thực hành viết thư tiếng Trung
trong phạm vi Trường Đại học Hải Phòng, mong rằng sẽ góp phần khắc phục lỗi sai viết
thư tiếng Trung của sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Trung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13