THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN

  • Nguyễn Thị Thanh Vân
Từ khóa: Năng lực giải toán, đại học sư phạm, toán.

Tóm tắt

Năng lực giải toán là cơ sở để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
ngành đại học sư phạm Toán. Hiện nay, việc sử dụng kết quả thi trắc nghiệm để xét
tuyển đầu vào đại học dẫn tới học sinh không quan tâm nhiều tới quá trình giải toán mà
chỉ cố gắng bằng mọi cách tìm ra kết quả nhanh nhất. Trong khi đó mục tiêu đào tạo
sinh viên đại học sư phạm Toán là phải trở thành những người hiểu biết sâu sắc, hệ thống
về môn toán. Từ đó có khả năng dạy toán tốt. Vấn đề này trở thành một thách thức trong
đào tạo đối với các trường sư phạm. Trong bài viết này, tác giả trình bày việc tìm hiểu
thực trạng năng lực giải toán của sinh viên vừa trúng tuyển vào ngành sư phạm toán
Trường Đại học Hải Phòng. Qua đó, đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm từng bước
cải thiện thực trạng và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sinh viên có thể học tập và
rèn luyện tốt ở bậc đại học, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13