Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SẢN XUẤT KHOAI TÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI HẢI PHÒNG Tải xuống tải PDF