Liên hệ

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long, số 258 đường Bạch Đằng, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh

Liên hệ tòa soạn

TS. Phan Thị Huệ
Tổng biên tập
Điện thoại 0986132478

Hỗ trợ liên hệ

Phạm Quý Giang
Điện thoại 0915558456