Phát triển du lịch cộng đồng theo xu hướng tăng trưởng xanh và bền vững – Bài học kinh nghiệm của Quảng Ninh

  • Đoàn Mạnh Cương
Từ khóa: du lịch cộng đồng, phát triển bền vững, Quảng Ninh, tăng trưởng xanh.

Tóm tắt

Hiện nay, loại hình du lịch cộng đồng được xem là mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương. Quảng Ninh có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa bản địa của các dân tộc, tập tục và lối sống, văn hóa ẩm thực phong phú của các vùng miền là cơ sở để phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng. Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân, định hướng chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh đang được nhiều địa phương quan tâm. Do đó, việc phát triển du lịch cộng đồng theo xu hướng này cũng không phải là ngoại lệ từ bài học kinh nghiệm của Quảng Ninh.

Tác giả

Đoàn Mạnh Cương

Văn phòng Quốc hội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-24
Chuyên mục
Bài viết