QUẦN ĐẢO HOÀNG SA DƯỚI THỜI NGÔ ĐÌNH DIỆM

  • Lưu Anh Rô

Abstract

Sau khi tiếp quản Hoàng Sa từ tay thực dân Pháp, chính quyền Ngô Đình Diệm đã có nhiều chính sách, chủ trương tổng hợp để cai quản, khai thác quần đảo này. Từ các tài liệu cho thấy, cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc tại Hoàng Sa, hay nói đúng hơn, từ năm 1954 đến năm 1963, Trung Quốc vẫn chưa hề có một người dân nào định cư một cách hợp pháp tại quần đảo này, nơi mà chính quyền Ngô Đình Diệm, thay mặt quốc dân đồng bào Việt Nam đã quản lý khá tốt vùng đất thân thiết của cha ông, bằng việc có đầy đủ dân, quân, thông tin liên lạc, khai thác kinh tế... tại xã hiệu Định Hải, thuộc huyện Hòa Vang này

Tác giả

Lưu Anh Rô
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations