VUA LÊ THÁNH TÔNG VỚI VIỆC BIÊN SOẠN QUỐC SỬ CỦA TRIỀU LÊ

  • Nguyễn Hữu Tâm

Abstract

Bài viết làm rõ việc biên soạn quốc sử trước triều Lê và những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực sử học.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Hữu Tâm
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-09
Section
Informations