LIÊN BANG XÔ - VIẾT VÀ CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950-1953)

  • Nguyễn Thị Mai Hoa

Abstract

Bài viết nhìn nhận, đánh giá, luận giải những chiều cạnh khác nhau của cuộc chiến tranh một cách thấu đáo, bao gồm vai trò và quá trình can dự của Liên Xô vào cuộc chiến,
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations