ĐÔI LỜI CHIÊU TUYẾT CHO ĐẶNG NHỮ LÂM (NHÂN ĐỌC CUỐN TÌM HIỂU TRẬN TUYẾN BÍ MẬT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM)

  • Lê Thành Lân

Abstract

Cuốn sách "Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch sử Việt Nam" của Nguyễn Hồng Dương có lẽ là một trong những cuốn sách sớm, nếu không nói là gần như đầu tiên muốn nhìn một cách khái quát lịch sử ngành an ninh trong suốt chiều dài lịch sử. Trong cuốn sách này, Nguyễn Hồng Dương đã quy kết Đặng Nhữ Lâm thành kẻ phản động, biến người có công thành kẻ có tội do tác giả đọc sách và chép lại một cách thiếu cẩn trọng. Hơn nữa, đây lại là cuốn sách đầu tiên chuyên khảo về "nghề tình báo".
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Opinion Exchanges