Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỶ LỆ BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH VÀ BẠCH CẦU LYMPHO MÁU NGOẠI VI NHẬP VIỆN VỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ SỌ GIẢI ÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ÁC TÍNH Tải xuống tải PDF