Quay trở lại chi tiết bài viết THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TẬP VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN CHO BỆNH NHÂN BỊ ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ TĨNH NĂM 2023 Tải xuống tải PDF