THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TẬP VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN CHO BỆNH NHÂN BỊ ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ TĨNH NĂM 2023

  • Lê Công Thành
  • TS. Trần Thị Đức Hạnh
  • Đỗ Hồng Châu
  • TS. Đỗ Chí Hùng
Từ khóa: Đột quỵ não, tập vận động chủ động, tuân thủ quy trình

Tóm tắt

Nghiên cứu thực trạng tuân thủ quy trình tập vận động chủ động của Điều dưỡng -
Kỹ thuật viên cho bệnh nhân bị đột quỵ não tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh
năm 2023. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua quan sát 200 lượt tập của điều
dưỡng/ kỹ thuật viên cho bệnh nhân từ tháng 3 đến tháng 6/2023 bằng bảng kiểm. Tỷ lệ
tuân thủ quy trình toàn bộ bài tập, khâu chuẩn bị, tập chi trên, tập chi dưới và kết thúc bài
tập lần lượt là: 61%, 85,8%, 91%, 90%, 86,5%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE