Đội ngũ biên tập

Tổng Biên tập: NGND. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

Phó Tổng Biên tập: GS.TS. Trần Trung

Trưởng Ban Biên tập: TS. Nguyễn Đình Trung

Trưởng Ban Trị sự: TS. Lê Thị Phương