ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOLS VÀ FLAVONOIDS THU ĐƯỢC TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY Costus pictus D. Don TRỒNG TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Đào Thanh Hương
  • Hồ Thị Nguyệt
  • Trương Minh Ngọc
Từ khóa: Costus pictus, polyphenols, flavonoids, điều kiện chiết.

Tóm tắt

Costus pictus là loài dược liệu có nhiều tác dụng trong y học như kháng oxy hóa, kháng ung thư, kháng khuẩn, kháng viêm và chống tiểu đường, v.v. C. pictus đã từng được sử dụng điều trị một số bệnh trong y học cổ truyền Ayuveda của Ấn Độ. C. pictus mới được du nhập vào Việt Nam trong một vài năm trở lại đây và chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá hàm lượng hoạt chất sinh học và các tác dụng điều trị bệnh của nó trong điều kiện trồng tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chiết xuất đến hàm lượng polyphenols và flavonoids trong dịch chiết lá cây C. pictus. Kết quả chúng tôi thu nhận được hàm lượng polyphenols và flavonoids toàn phần cao nhất theo tính toán lý thuyết trong dịch chiết lá C. pictus bằng phương pháp ngâm trong dung môi với các điều kiện như sau: dung môi chiết là ethanol 90%; tỷ lệ nguyên liệu: dung môi là 1:50 (g/mL), thời gian chiết 48 giờ. Ở các điều kiện này, hàm lượng polyphenols và flavonoids toàn phần tương ứng đạt 94,66 ± 0,85 mg GA/g khối lượng khô và 38,49 ± 0,25 mg QE/g khối lượng khô.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-03
Chuyên mục
Bài viết