Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOLS VÀ FLAVONOIDS THU ĐƯỢC TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY Costus pictus D. Don TRỒNG TẠI VIỆT NAM Tải xuống tải PDF