Đánh giá mức độ tổn thương sinh kế của người dân ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  • Bùi Quang Bình
  • Đỗ Thị Ngân
  • Nguyễn Dương Hoa
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, LVI-IPCC, sinh kế, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Tóm tắt

Hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu (BĐKH) đang ngày càng tác động lớn đến các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, đặc biệt là hiện tượng hạn hán và nhiệt độ tăng cao bất thường trong những năm gần đây. Nghiên cứu đã thực hiện tính toán chỉ số tổn thương sinh kế LVI-IPCC tại 2 xã Vĩnh Hảo và Phong Phú. Kết quả tính toán cho thấy, chỉ số LVI-IPCC của khu vực nghiên cứu khá cao tương ứng với mức độ tổn thương về sinh kế của người dân. Kết quả tính toán các chỉ số này cũng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho cơ quan quản lý trong công tác hoạch định chính sách và kế hoạch triển khai phương án hành động ứng phó với BĐKH, thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết