Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Central Vietnamese Review of Social Sciences) được cấp phép hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 104/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, mã số xuất bản quốc tế ISSN 1859-2635, là diễn đàn khoa học có uy tín tại khu vực miền Trung công bố các công trình nghiên cứu chất lượng về khoa học xã hội và phát triển vùng Trung Bộ.

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung xuất bản định kỳ 02 tháng/1 số. Đến nay, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khi xét các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trên nhiều chuyên ngành như: Kinh tế, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học, Văn học,...