Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thành lập theo Giấy phép số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được khởi nguyên từ Chuyên san Kinh tế - Luật (2002) và là sự kế tục, nâng cấp của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2008).

Trong gần hai thập kỷ hoạt động dưới sự quản lý của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – một tạp chí khoa học liên ngành được thành lập từ năm 1985 của ĐHQGHN, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Thời gian tới, với định hướng phát triển trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xác định mục tiêu của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) trong ngắn hạn và các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín như Web of Science/ISI, Scopus… trong dài hạn.

MỤC ĐÍCH

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là diễn đàn công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh của các tác giả trong nước và quốc tế; xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương lai; đồng thời là công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

PHẠM VI CÔNG BỐ

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh khuyến khích các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về các chủ đề thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia và cả ở địa phương; đồng thời chào đón các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách từ các nhà nghiên cứu và về mặt thực tiễn đến từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được xuất bản định kỳ 6 số/năm, trong đó 3 số tiếng Việt xuất bản vào các tháng 2, 6, 10 và 3 số tiếng Anh vào các tháng 4, 8 và 12. Hiện nay Tạp chí không thu phí gửi bài và là ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, cho phép hiển thị tối đa nội dung các bài báo đã xuất bản nhằm khuyến khích độc giả tiếp cận để tham khảo và chia sẻ.

GỬI BÀI VIẾT

Bài viết tiếng Việt: https://jebvn.ueb.edu.vn/

Bài viết tiếng Anh: https://jeb.ueb.edu.vn/