Quay trở lại chi tiết bài viết Vướng mắc trong áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và hướng khắc phục Tải xuống tải PDF