Quay trở lại chi tiết bài viết Thiết kế và thi công mô hình bay ứng dụng hiệu ứng COANDA Tải xuống tải PDF