Giảm lún đầu cầu bằng mố mở rộng có bản giảm tải toàn khối

  • Nguyễn Đình Cường
  • Phạm Ngọc Hồng
Từ khóa: Giảm lún đầu cầu, Bản giảm tải

Tóm tắt

Lún đầu cầu là hiện trạng khá phổ biến ở nước ta cũng như các nước khác, làm xuất hiện những hố rãnh sâu sát mố cầu, gây cảm giác khó chịu cũng như mất an toàn giao thông. Hiện nay đã có một số giải pháp khắc phục hiện trạng lún đầu cầu như: Kéo dài khẩu độ cầu, làm sàn giảm tải gia cố cọc đóng sâu bên trên đổ bản bêtông cốt thép nhưng chi phí rất tốn kém, hoặc dùng bản quá độ. Tuy nhiên hiện tượng lún vẫn xảy ra. Từ thực trạng đó nhóm tác giả đưa ra phương án là “Mố mở rộng có bản giảm tải toàn khối”. Nhằm đưa phạm vi lún ra xa dần mố cầu, đồng thời cân bằng được áp lực đất đẩy ngang của mố. Trên cơ sở phân tích lực tìm ra các trường hợp bất lợi để tính toán cho bản giảm tải toàn khối và lún ở phần đường đầu cầu. Với giải pháp kết cấu này hy vọng phần đường đầu cầu sẽ giảm lún, xe chạy vào cầu sẽ êm thuận hơn, và tiết kiệm được giá thành xây dựng trong việc giảm lún đầu cầu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12