Oxidized maize starch: characterization and its effect on the biodegradable films

  • Đào Phi Hùng
  • Trương Thị Nam
  • Mạc Văn Phúc
  • Nguyễn Anh Hiệp
  • Trinh Văn Thành
  • Nguyễn Thiên Vương

Abstract

No avaiable abstract

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2017-10-13
Section
Articles