Giới thiệu về Tạp chí

Địa chỉ tòa soạn: 307-C5, Đại học Bách khoa Hà Nội

Liên lạc: Tel.+84-974027794                          Email: tapchikimloai@gmail.com

Website của Tạp chí: https://www.jstmetal.com/