CÁC MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRONG TRƯỜNG HỌC

  • Mai Trần Thị Tuyết
Từ khóa: Chiến lược, lập kế hoạch chiến lược, mô hình lập kế hoạch chiến lược, trường h

Tóm tắt

Lập kế hoạch chiến lược là một phương thức được sử dụng để định vị trường học, đưa ra những định hướng trong dài hạn và các giải pháp chiến lược để đạt đến hiệu quả hoạt động trong tương lai dựa trên cơ sở khả năng hiện tại. Ở nước ta, phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường là một trong các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục trường học từ mầm non đến phổ thông và cao đẳng, đại học. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, chúng tôi trình bày các mô hình lập kế hoạch chiến lược nhằm cung cấp một loạt các lựa chọn mà từ đó các trường có thể sử dụng cho việc lập kế hoạch chiến lược

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27