MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

  • Lộc Nguyễn
  • Hậu Phạm Nguyễn Trung
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, dạy học tiếng Anh, học sinh tiểu h

Tóm tắt

Việc áp dụng các phương pháp dạy học môn tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học nhằm giúp cho học sinh có thể rèn luyện và học tập một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, cả về kiến thức lẫn kỹ năng học tập, phân tích và áp dụng thực tiễn, trang bị cho học sinh các kỹ năng toàn diện. Thông qua học tập trải nghiệm và sử dụng mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb, bài viết đề xuất một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học bao gồm: 1) Phương pháp thảo luận nhóm/cặp; 2) Phương pháp đóng vai; 3) Phương pháp trò chơi; 4) Kỹ thuật mảnh ghép

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27