SỬ DỤNG CẶP TỐI THIỂU TRONG NGỮ ÂM TRỊ LIỆU ĐỂ CHỈNH ÂM CHO TRẺ BỊ KHE HỞ MÔI - VÒM MIỆNG SAU PHẪU THUẬT (Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam)

  • Phạm Hải Lê

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu việc xây dựng và sử dụng các cặp tối thiểu để chỉnh âm cho 7 ca trẻ em trong độ tuổi 3 - 12 tuổi tại TPHCM bị khe hở môi - vòm miệng sau phẫu thuật. Việc chỉnh âm được tiến hành từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2015 đã chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết nghiên cứu: hiệu quả của việc chỉnh âm cho trẻ bị khe hở môi - vòm miệng sẽ được nâng cao đáng kể nếu các cặp tối thiểu được xây dựng và sử dụng hợp lý.

Từ khóa: lời nói, âm lời nói, cặp tối thiểu, khe hở môi - vòm miệng, chỉnh âm

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC