Quay trở lại chi tiết bài viết HIỆN TRẠNG NGUỒN LỰC KINH TẾ - XÃ HỘI HỖ TRỢ SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tải xuống tải PDF