CẤU TRÚC HỖN HỢP BỀ MẶT CHỌN LỌC TẦN SỐ VÀ MÀN CHẮN HẤP THỤ TỪ TÍNH ĐỂ GIẢM DIỆN TÍCH PHẢN XẠ HIỆU DỤNG SÓNG RA ĐA

  • Tran Ha Nguyen Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Quang Dat Tran Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Tung Anh Doan Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Diện tích phản xạ hiệu dụng, bề mặt chọn lọc tần số, màn chắn kiểu Salisbury

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp tổng hợp vật liệu dựa trên cơ chế vật lý kết hợp giữa bề mặt chọn lọc tần số (FSS) và màn chắn hấp thụ kiểu Salisbury để tạo ra một cấu trúc giảm diện tích phản xạ hiệu dụng (RCS) trên dải tần số rộng. Màn chắn truyền thống kiểu Salisbury sử dụng vật liệu hấp thụ từ tính và FSS gồm các bộ cộng hưởng vòng chữ T kết hợp. Màn chắn Salisbury hấp thụ hiệu quả các sóng ra đa. Cùng với đó, sự tích hợp của bộ cộng hưởng vòng chữ T tạo ra các chùm phản xạ bậc cao, do đó cho phép lựa chọn tần số hấp thụ. Kết quả mô phỏng chứng tỏ rằng cấu trúc được đề xuất cho phép giảm hiệu quả RCS trong toàn bộ dải tần số 2 đến 18 GHz với các góc tới khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC