TỔNG HỢP HẠT NANO Fe3O4 TRÊN CACBON XỐP THU ĐƯỢC TỪ VỎ TRẤU ĐỂ TĂNG CƯỜNG HẤP THỤ VI SÓNG

  • Van Thin Pham Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Dinh Vi Le Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Van Tuan Nguyen Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Tran Ha Nguyen Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Vu Tung Nguyen Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Thi Thanh Nguyen Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Quang Dat Tran Faculty of Physics and Chemical Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
Từ khóa: Fe3O4, ferit, vật liệu sinh học, vỏ trấu, vật liệu hấp thụ

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một quy trình hiệu năng đã được sử dụng để tổng hợp cacbon xốp được phủ bởi các hạt nano Fe3O4 có nguồn gốc từ phế thải vỏ trấu (Fe3O4/C).
Vật liệu composite được tạo ra bằng phương pháp nhiệt phân và đồng kết tủa. Các hạt nano Fe3O4 được phân tán đều trên bề mặt cấu trúc ba chiều của cacbon xốp. Khung cacbon xốp được graphit hóa cao tạo ra các rãnh cho sóng điện từ lan truyền lâu hơn và làm tăng khả năng mất độ dẫn điện. Với cấu trúc độc đáo và hiệu ứng suy hao lớn, kết hợp trở kháng tốt, vật liệu Fe3O4/C hấp thụ vi sóng tốt hơn nhiều so với cacbon xốp. Hầu hết các mẫu có suy hao phản xạ (RL) nhỏ hơn -10 dB (giảm 90%) trên dải tần số điện từ rộng (3,6 - 18 GHz) khi độ dày của mẫu hấp thụ thay đổi từ
1,5 - 4,0 mm. Với độ dày 3,0 mm, RL tốt nhất là -70,8 dB và với độ dày của mẫu là 1,5 mm, băng thông hấp thụ hiệu quả là 14,4 GHz. Theo kết quả của nghiên cứu này, việc sử dụng vật liệu Fe3O4/C cho các ứng dụng hấp thụ sóng điện từ có nhiều triển vọng do chi phí thấp và lợi ích mở rộng của quy trình điều chế cũng như hiệu suất hấp thụ của chúng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC