Quay trở lại chi tiết bài viết TỔNG HỢP HẠT NANO Fe3O4 TRÊN CACBON XỐP THU ĐƯỢC TỪ VỎ TRẤU ĐỂ TĂNG CƯỜNG HẤP THỤ VI SÓNG Tải xuống tải PDF