Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG LÊN THÀNH PHẦN PHA CỦA HẠT NANO TiO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tải xuống tải PDF